Bilder som utgångspunkt

Det kan vara en god idé att börja skriva till bilder. Att koncentrera sig på en bild och beskriva den till fullo utifrån bästa förmåga kan öka ord- och begreppsförrådet. En och samma bild kan ge tusen olika beskrivningar i ord även om den ser likadan ut. Det tycker i alla fall jag är fantastiskt. Det visar hur olika vi ser på saker och ting och hur vi fokuserar på olika intryck. En bild på ett vitt rum kan framkalla frihet och vackra ord hos en författare, medan samma bild kan framkalla ångest och skräckpräglade ord hos en annan författare. Alltså kan en och samma bild ge läsaren olika upplevelser, beroende på vem författaren är. Vi är olika och vi skriver olika. Våra olikheter gör oss till unika och fantasifulla författare. 

Det första författartillfället är 7e oktober -09. Då kommer vi att ha introduktion av kursen och sedan göra skrivövningar utifrån bilder. Jag ska se om jag kan luska ut hur man lägger upp dessa bilder här på bloggen.

På återseende! /Lina

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu